Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

30%

-

8

Februari

28%

-

8

Mars

30%

-

8

April

44%

16°

-

6

Maj

49%

21°

-

6

Juni

56%

26°

-

5

Juli

56%

30°

-

4

Augusti

57%

29°

-

4

September

50%

24°

-

6

Oktober

42%

18°

-

8

November

31%

12°

-

8

December

32%

-

8