Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

27%

-

11

Februari

27%

-

12

Mars

31%

-

11

April

43%

15°

-

10

Maj

50%

20°

-

12

Juni

56%

25°

-

11

Juli

58%

28°

-

9

Augusti

59%

27°

-

8

September

54%

22°

-

8

Oktober

44%

15°

-

10

November

30%

-

10

December

25%

-

11