Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

36%

-2°

-

10

Februari

33%

-2°

-

11

Mars

34%

-

12

April

44%

11°

-

11

Maj

48%

16°

-

13

Juni

56%

21°

-

10

Juli

60%

25°

-

8

Augusti

61%

24°

-

7

September

58%

19°

-

7

Oktober

48%

12°

-

10

November

38%

-

10

December

36%

-

9