Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

53%

-8°

7

Februari

56%

-6°

7

Mars

54%

-1°

11

April

46%

11

Maj

41%

10°

14

Juni

38%

13°

15

Juli

34%

18°

14°

16

Augusti

38%

20°

17°

16

September

52%

17°

16°

13

Oktober

56%

11°

11°

10

November

54%

8

December

52%

-6°

7