Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

22%

-13°

-

22

Februari

35%

-10°

-

17

Mars

44%

-2°

-

16

April

46%

-

15

Maj

51%

14°

-

14

Juni

53%

20°

-

16

Juli

53%

22°

-

16

Augusti

46%

18°

-

17

September

35%

12°

-

17

Oktober

22%

-

22

November

20%

-5°

-

22

December

14%

-10°

-

22