Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

22%

-8°

-

18

Februari

32%

-7°

-

14

Mars

38%

-1°

-

13

April

47%

10°

-

11

Maj

56%

20°

-

11

Juni

57%

23°

-

13

Juli

57%

25°

-

13

Augusti

56%

23°

-

11

September

45%

17°

-

12

Oktober

31%

-

14

November

17%

-

17

December

15%

-5°

-

20