Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

23%

-9°

-

18

Februari

32%

-8°

-

13

Mars

39%

-2°

-

12

April

50%

10°

-

10

Maj

56%

20°

-

10

Juni

58%

24°

-

12

Juli

60%

26°

-

12

Augusti

58%

24°

-

10

September

43%

17°

-

11

Oktober

32%

-

13

November

20%

-

16

December

18%

-6°

-

19