Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

21%

-7°

-

18

Februari

28%

-5°

-

14

Mars

33%

-

15

April

41%

10°

-

13

Maj

52%

19°

-

13

Juni

54%

22°

-

15

Juli

53%

23°

-

15

Augusti

53%

22°

-

12

September

44%

16°

-

13

Oktober

31%

-

14

November

15%

-

17

December

13%

-3°

-

21