Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

22%

-6°

-

18

Februari

28%

-5°

-

14

Mars

33%

-

15

April

41%

11°

-

13

Maj

52%

19°

-

13

Juni

54%

22°

-

15

Juli

54%

24°

-

14

Augusti

54%

23°

-

12

September

45%

17°

-

12

Oktober

33%

10°

-

13

November

16%

-

17

December

14%

-3°

-

20