Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

22%

-6°

-

18

Februari

28%

-5°

-

14

Mars

33%

-

15

April

41%

11°

-

13

Maj

52%

19°

-

13

Juni

53%

22°

-

15

Juli

53%

23°

-

15

Augusti

53%

22°

-

12

September

44%

17°

-

13

Oktober

32%

-

13

November

15%

-

17

December

13%

-3°

-

20