Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

20%

-9°

-

19

Februari

31%

-7°

-

15

Mars

39%

-2°

-

13

April

47%

-

12

Maj

55%

18°

-

12

Juni

56%

22°

-

14

Juli

55%

24°

-

13

Augusti

54%

22°

-

12

September

42%

16°

-

13

Oktober

28%

-

16

November

16%

-1°

-

18

December

14%

-6°

-

21