Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

20%

-9°

-

20

Februari

31%

-7°

-

15

Mars

40%

-2°

-

13

April

48%

-

12

Maj

55%

19°

-

12

Juni

56%

22°

-

13

Juli

55%

24°

-

13

Augusti

54%

22°

-

12

September

40%

16°

-

13

Oktober

27%

-

16

November

17%

-1°

-

18

December

14%

-6°

-

21