Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

24%

-7°

-

17

Februari

32%

-6°

-

14

Mars

35%

-

14

April

43%

11°

-

12

Maj

53%

20°

-

12

Juni

56%

23°

-

13

Juli

55%

24°

-

14

Augusti

54%

24°

-

12

September

46%

18°

-

12

Oktober

32%

-

14

November

17%

-

17

December

15%

-3°

-

20