Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

15%

-5°

-

18

Februari

25%

-4°

-

15

Mars

35%

-

14

April

42%

-

13

Maj

52%

16°

-

12

Juni

52%

21°

-

13

Juli

50%

22°

-

15

Augusti

46%

20°

-

15

September

36%

15°

-

17

Oktober

25%

-

17

November

12%

-

19

December

11%

-3°

-

20