Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

14%

-6°

-

19

Februari

26%

-5°

-

15

Mars

34%

-

15

April

41%

-

13

Maj

50%

16°

-

12

Juni

50%

20°

-

13

Juli

49%

22°

-

15

Augusti

45%

20°

-

15

September

35%

14°

-

17

Oktober

24%

-

17

November

13%

-

19

December

11%

-3°

-

21