Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

8%

-21°

-

24

Februari

28%

-19°

-

19

Mars

40%

-10°

-

20

April

47%

-2°

-

16

Maj

42%

-

15

Juni

41%

16°

-

15

Juli

50%

22°

-

13

Augusti

39%

18°

-

16

September

25%

10°

-

20

Oktober

19%

-2°

-

24

November

14%

-14°

-

24

December

6%

-19°

-

25