Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

37%

-

13

Februari

39%

-

12

Mars

41%

-

13

April

44%

15°

-

13

Maj

50%

20°

-

14

Juni

56%

24°

-

13

Juli

58%

26°

-

11

Augusti

62%

26°

-

10

September

59%

22°

-

10

Oktober

52%

15°

-

11

November

38%

-

12

December

32%

-

14