Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

26%

-

14

Februari

30%

-

13

Mars

37%

-

11

April

45%

16°

-

11

Maj

55%

22°

-

10

Juni

61%

26°

-

10

Juli

66%

28°

-

8

Augusti

67%

28°

-

8

September

64%

23°

-

8

Oktober

52%

16°

-

9

November

30%

10°

-

13

December

20%

-

16