Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

26%

-

14

Februari

30%

-

13

Mars

38%

-

11

April

45%

16°

-

10

Maj

56%

21°

-

10

Juni

62%

25°

-

9

Juli

67%

28°

-

8

Augusti

68%

27°

-

8

September

64%

23°

-

8

Oktober

52%

16°

-

9

November

31%

10°

-

12

December

21%

-

16