Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

31%

-

13

Februari

35%

-

11

Mars

41%

10°

-

12

April

46%

18°

-

12

Maj

54%

23°

-

12

Juni

59%

26°

-

11

Juli

64%

29°

-

9

Augusti

66%

28°

-

9

September

62%

24°

-

9

Oktober

53%

17°

-

9

November

35%

11°

-

13

December

25%

-

15