Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

15%

-8°

-

21

Februari

27%

-6°

-

16

Mars

36%

-

15

April

43%

-

14

Maj

52%

18°

-

13

Juni

54%

21°

-

14

Juli

53%

23°

-

15

Augusti

48%

21°

-

15

September

36%

15°

-

16

Oktober

21%

-

17

November

14%

-1°

-

20

December

9%

-6°

-

23