Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

39%

-2°

-

13

Februari

39%

-1°

-

12

Mars

38%

-

14

April

43%

12°

-

14

Maj

48%

17°

-

16

Juni

54%

21°

-

15

Juli

58%

24°

-

11

Augusti

62%

23°

-

10

September

58%

19°

-

10

Oktober

50%

12°

-

11

November

37%

-

12

December

34%

-

14