Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

20%

-7°

-

18

Februari

28%

-5°

-

14

Mars

33%

-

15

April

41%

10°

-

13

Maj

51%

19°

-

13

Juni

53%

22°

-

15

Juli

52%

23°

-

15

Augusti

52%

22°

-

13

September

42%

16°

-

14

Oktober

30%

-

14

November

14%

-

17

December

12%

-3°

-

21