Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

15%

-2°

18

Februari

24%

-1°

14

Mars

34%

15

April

42%

10°

12

Maj

51%

17°

12

Juni

53%

20°

14°

12

Juli

51%

22°

17°

14

Augusti

52%

21°

19°

13

September

43%

17°

16°

15

Oktober

31%

12°

12°

15

November

16%

18

December

13%

19