Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

34%

-

13

Februari

34%

-

12

Mars

34%

-

13

April

41%

14°

-

13

Maj

46%

20°

-

15

Juni

53%

23°

-

14

Juli

55%

26°

-

11

Augusti

59%

25°

-

10

September

54%

21°

-

10

Oktober

46%

14°

-

11

November

33%

-

12

December

30%

-

13