Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

30%

-

13

Februari

30%

-

12

Mars

32%

-

12

April

41%

17°

-

12

Maj

47%

22°

-

13

Juni

52%

26°

-

13

Juli

53%

28°

-

11

Augusti

56%

28°

-

10

September

52%

23°

-

10

Oktober

44%

16°

-

11

November

30%

10°

-

11

December

26%

-

13