Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

24%

-22°

-

18

Februari

42%

-18°

-

14

Mars

50%

-6°

-

11

April

51%

-

10

Maj

49%

13°

-

14

Juni

52%

21°

-

13

Juli

50%

24°

-

14

Augusti

45%

20°

-

14

September

37%

12°

-

14

Oktober

30%

-

15

November

25%

-11°

-

19

December

16%

-20°

-

21