Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

60%

-14°

-

2

Februari

71%

-10°

-

2

Mars

71%

-1°

-

3

April

64%

-

5

Maj

62%

17°

-

7

Juni

59%

22°

-

12

Juli

54%

23°

-

16

Augusti

56%

21°

-

15

September

62%

16°

-

9

Oktober

66%

-

4

November

63%

-5°

-

3

December

60%

-12°

-

2