Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

27%

-12°

-

15

Februari

41%

-10°

-

12

Mars

48%

-2°

-

10

April

53%

10°

-

10

Maj

56%

18°

-

12

Juni

58%

23°

-

14

Juli

57%

25°

-

14

Augusti

54%

22°

-

13

September

46%

16°

-

13

Oktober

30%

-

16

November

25%

-3°

-

15

December

23%

-9°

-

15