Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

23%

-

12

Februari

25%

-

12

Mars

30%

-

11

April

42%

18°

-

9

Maj

48%

23°

-

11

Juni

53%

28°

-

12

Juli

53%

30°

-

10

Augusti

55%

30°

-

9

September

50%

24°

-

8

Oktober

41%

17°

-

10

November

25%

10°

-

11

December

20%

-

13