Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

23%

-

12

Februari

25%

-

12

Mars

30%

-

11

April

42%

18°

-

9

Maj

49%

24°

-

11

Juni

54%

28°

-

11

Juli

54%

31°

-

9

Augusti

56%

30°

-

9

September

51%

24°

-

8

Oktober

41%

17°

-

10

November

24%

10°

-

11

December

19%

-

13