Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

21%

-5°

-

16

Februari

27%

-3°

-

13

Mars

35%

-

13

April

42%

12°

-

12

Maj

52%

20°

-

13

Juni

52%

22°

-

14

Juli

52%

24°

-

14

Augusti

53%

23°

-

12

September

44%

17°

-

12

Oktober

34%

10°

-

12

November

16%

-

15

December

13%

-2°

-

18