Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

31%

-11°

-

15

Februari

42%

-10°

-

12

Mars

50%

-2°

-

11

April

53%

-

10

Maj

55%

19°

-

12

Juni

62%

24°

-

11

Juli

63%

26°

-

12

Augusti

59%

23°

-

13

September

52%

18°

-

10

Oktober

34%

-

15

November

29%

-3°

-

16

December

28%

-9°

-

15