Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

24%

-

14

Februari

32%

-

12

Mars

40%

-

12

April

44%

15°

-

13

Maj

50%

20°

-

14

Juni

50%

23°

-

15

Juli

55%

24°

-

13

Augusti

57%

24°

-

11

September

52%

21°

-

10

Oktober

48%

15°

-

9

November

26%

-

13

December

19%

-

16