Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

28%

-2°

-

13

Februari

30%

-

12

Mars

36%

-

12

April

37%

11°

-

14

Maj

41%

17°

-

17

Juni

43%

20°

-

17

Juli

46%

21°

-

16

Augusti

51%

21°

-

13

September

48%

18°

-

10

Oktober

45%

12°

-

10

November

30%

-

12

December

24%

-

14