Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

28%

-2°

-

13

Februari

31%

-

13

Mars

36%

-

13

April

36%

10°

-

15

Maj

40%

16°

-

17

Juni

42%

19°

-

17

Juli

45%

20°

-

16

Augusti

50%

20°

-

13

September

47%

17°

-

11

Oktober

45%

12°

-

10

November

30%

-

12

December

24%

-

14