Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

26%

-

12

Februari

30%

-

12

Mars

37%

-

12

April

40%

14°

-

14

Maj

46%

19°

-

15

Juni

48%

22°

-

15

Juli

55%

24°

-

12

Augusti

56%

24°

-

10

September

52%

20°

-

9

Oktober

48%

15°

-

8

November

31%

-

11

December

24%

-

13