Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

26%

-

11

Februari

28%

-

12

Mars

35%

-

10

April

45%

16°

-

11

Maj

53%

22°

-

12

Juni

58%

25°

-

13

Juli

61%

27°

-

12

Augusti

65%

27°

-

8

September

58%

23°

-

8

Oktober

50%

16°

-

7

November

27%

-

10

December

23%

-

12