Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

26%

-

12

Februari

30%

-

12

Mars

38%

-

12

April

42%

15°

-

13

Maj

48%

20°

-

13

Juni

52%

23°

-

14

Juli

60%

25°

-

11

Augusti

61%

25°

-

9

September

54%

21°

-

8

Oktober

49%

16°

-

8

November

30%

-

12

December

23%

-

13