Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

57%

12°

-

11

Februari

60%

13°

-

10

Mars

62%

16°

-

9

April

68%

21°

-

3

Maj

78%

25°

-

1

Juni

89%

28°

-

0

Juli

90%

29°

-

0

Augusti

89%

29°

-

0

September

86%

28°

-

0

Oktober

78%

25°

-

3

November

72%

19°

-

6

December

58%

14°

-

10