Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

16%

-4°

-

18

Februari

23%

-3°

-

14

Mars

32%

-

14

April

39%

13°

-

13

Maj

48%

18°

-

13

Juni

48%

21°

-

14

Juli

48%

23°

-

15

Augusti

49%

22°

-

13

September

40%

18°

-

15

Oktober

30%

12°

-

14

November

15%

-

17

December

12%

-1°

-

19