Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

17%

-

15

Februari

24%

-

13

Mars

30%

-

13

April

37%

14°

-

12

Maj

44%

20°

-

12

Juni

42%

23°

-

13

Juli

43%

24°

-

14

Augusti

46%

24°

-

13

September

37%

20°

-

12

Oktober

33%

14°

-

12

November

18%

-

15

December

15%

-

16