Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

20%

-

14

Februari

25%

-

13

Mars

30%

-

13

April

35%

12°

-

13

Maj

41%

17°

-

14

Juni

39%

21°

-

15

Juli

41%

22°

-

15

Augusti

43%

22°

-

14

September

37%

18°

-

12

Oktober

34%

13°

-

12

November

20%

-

15

December

18%

-

16