Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

82%

23°

-

0

Februari

79%

26°

-

1

Mars

76%

32°

-

1

April

75%

39°

-

0

Maj

78%

43°

-

0

Juni

75%

44°

-

0

Juli

66%

41°

-

2

Augusti

71%

39°

-

2

September

81%

39°

-

1

Oktober

88%

36°

-

0

November

88%

30°

-

0

December

82%

24°

-

0