Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

50%

31°

28°

11

Februari

51%

31°

28°

9

Mars

54%

32°

29°

8

April

63%

33°

29°

7

Maj

55%

33°

30°

13

Juni

44%

32°

29°

17

Juli

45%

31°

29°

16

Augusti

46%

32°

29°

15

September

50%

32°

29°

15

Oktober

50%

32°

29°

16

November

51%

32°

29°

15

December

52%

32°

29°

12