Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

67%

31°

-

1

Februari

72%

32°

-

1

Mars

72%

33°

-

2

April

73%

35°

-

5

Maj

60%

34°

-

12

Juni

49%

33°

-

18

Juli

49%

32°

-

22

Augusti

41%

31°

-

24

September

48%

32°

-

20

Oktober

57%

32°

-

13

November

62%

32°

-

7

December

63%

31°

-

3