Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

67%

31°

-

1

Februari

72%

31°

-

1

Mars

72%

33°

-

2

April

73%

34°

-

4

Maj

59%

34°

-

12

Juni

48%

32°

-

18

Juli

48%

31°

-

23

Augusti

40%

30°

-

25

September

48%

31°

-

21

Oktober

57%

32°

-

14

November

63%

32°

-

7

December

63%

31°

-

3