Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

52%

30°

-

12

Februari

52%

30°

-

11

Mars

54%

31°

-

10

April

59%

31°

-

10

Maj

54%

30°

-

15

Juni

43%

29°

-

18

Juli

46%

28°

-

17

Augusti

46%

29°

-

16

September

49%

29°

-

16

Oktober

49%

29°

-

16

November

56%

30°

-

14

December

54%

30°

-

13