Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

52%

31°

29°

10

Februari

52%

31°

28°

9

Mars

54%

32°

29°

8

April

61%

32°

29°

8

Maj

55%

32°

29°

13

Juni

44%

31°

29°

17

Juli

47%

30°

29°

15

Augusti

48%

31°

29°

15

September

51%

31°

29°

14

Oktober

51%

31°

29°

15

November

55%

31°

29°

13

December

54%

32°

29°

11