Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

54%

30°

-

11

Februari

53%

31°

-

10

Mars

54%

31°

-

9

April

59%

32°

-

9

Maj

54%

31°

-

14

Juni

44%

29°

-

17

Juli

47%

29°

-

16

Augusti

47%

29°

-

15

September

50%

29°

-

14

Oktober

50%

30°

-

15

November

57%

30°

-

13

December

55%

31°

-

12